imageimageimage
ที่อยู่:
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8701 , 0-2942-7499 ต่อ 11
โทรสาร 0-2940-5016

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
http://abrc.fish.ku.ac.th