imageimageimage

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH


โครงสร้างของศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาต่างประเทศ

Emeritus Prof. Dr. Ohno Masao         Kochi University, Japan


ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ        รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ จีรภัทร์


บุคลากรวิจัย

1. ดร. จันทนา ไพรบูรณ์  (รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ


บุคลากรฝ่ายอำนวยการและช่วยงานวิจัย

1. นายพงศธร พวงสมบัติ           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

2. นายวิทวัส เเก้วดี                  ตำแหน่งผู้ช่วยงานวิจัย

3. นายณัฐวริศ นุ่นรักษา            ตำเเหน่งผู้ช่วยงานวิจัย